Ключові компетентності, що сприяють здоров'ю

Навички раціонального харчування Навички рухової активності та загартування Навички ефективного спілкування
Санітарно-гігієнічні навички Навички організації режиму праці та відпочинку Навички попередження конфліктів
Навички самоконтролю Навички мотивації успіху та тренування волі Навички співчуття (емпатії)
Навички самоусвідомлення та самооцінки Навички управління стресами Навички поведінки в умовах ризику
Визначення життєвих цілей Аналіз проблем, прийняття рішень Навички співробітництва