ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

8 клас (35 год)

 

№  з/п

Дата

Тема, зміст уроку

примітки                 

1.

 

Вступ.

1год

                            Тема 1. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій.

2год

2.

 

Відкриття європейців.

 

3.

 

Завоювання Нового Світу

 

                                         Тема 2. Людина ранньої Нової доби.

2 год.

4.

 

Матеріальний світ і суспільство

 

5.

 

Повсякденне життя Західної Європи.

 

                                           Тема 3.Європейське відродження

2 год.

6.

 

Народження нової культури. Мистецтво Високого Відродження в Італії

 

7.

 

Північне Відродження.

 

                                         Тема 4. Реформація і контрреформація.

2 год.

8.

 

Реформація в Німеччині.

 

9.

 

Поширення Реформації. Контрреформація

 

10.

 

Урок узагальнення за темами Великі географічні відкриття; Зустріч цивілізацій. Людина ранньої Нової доби. Європейське відродження. Реформація і контрреформація  (самостійна робота)

1год

            Тема 5. Західноєвропейські держави в XVI – першій половині XVII ст.

5 год.

11.

 

Франція.

 

12.

 

Іспанія.

 

13.

 

Нідерланди.

 

14.

 

Англія.

 

15.

 

Міжнародні відносини.

 

16.

 

Урок узагальнення за темою Західноєвропейські держави в XVI – першій половині XVII ст.  (контрольна робота)

1год

              Тема 6. Європейська культура кінця XVI – першої половини XVII ст.

2 год.

17.

 

Досягнення науки та тягар марновірства. Досягнення медицини. «Полювання на відьом».

 

18.

 

Література й мистецтво. Мистецтво доби бароко.

 

                        Тема 7. Польська держава і Московське царство

2 год.

19.

 

Річ Посполита

 

20.

 

Московська держава.

 

21.

 

Урок узагальнення за темами Європейська культура кінця XVI – першої половини XVII ст. Польська держава і Московське царство (залік)

1год

                          Тема 8. Криза старого порядку. Початок модернізації

8 год.

21.

 

Англійська революція.

 

23.

 

Промисловий переворот в Англії.

 

24.

 

Франція..

 

25.

 

Просвітництво і абсолютизм.

 

26.

 

Австрія і Пруссія.

 

27.

 

Росія наприкінці XVII –XVIII ст.

 

28.

 

Англійські колонії в Північній Америці.

 

29.

 

Створення США.

 

30.

 

Урок узагальнення за темами . Криза старого порядку. Початок модернізації Доба просвітництва  (самостійна робота)

1год.

                                                         Тема 9. Країни Сходу

3 год.

31.

 

Османська імперія. Персія.

 

32.

 

Індія. Держава Великих Моголів.

 

33.

 

Китай.

 

34.

 

Урок узагальнення за темою Країни Сходу (контрольна робота)

1год.

35.

 

Підсумкове узагальнення

1год.