УЧНІВСЬКЕ   САМОВРЯДУВАННЯ

ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №10

"Шкільна мерія".
Статут.

Розділ І.
Структура.

 Мер школи 

Віце-мер                                                         Секретар

  

Рада лідерів школи

 

Комісія знання 

Комісія порядок 

Комісія дозвілля 

Комісія здоровя 

 

мери класів

 

 

 Розділ ІІ.

Права, свободи, обов'язки.

Стаття 1.

Кожен, хто навчається в школі має право: 

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
 • за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;
 • подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;
 • брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
 • ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;
 • вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;
 • не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;
 • достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;
 • вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

  

Стаття 2.


Кожен учень зобов’язаний:

 пройти курс навчання в школі;

 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів школи. 

Стаття 3.

 Закон "Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”.
Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Образою честі і гідності людини є: 

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп’яніння;
 • добровільне прийняття на себе функції раба ("шістки”);
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини. 

Стаття 4. 

Повноваження Мер.
Обов’язки: 

 • планує і веде збори учнівського самоврядування (чи призначає ведучих);
 • розподіляє завдання між координаторами комісій учнівського самоврядування;
 • співпрацює з директором школи;
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

 

Стаття 5. 

Віце–мер. 

 • є правою рукою Мера;
 • за відсутності Меравиконує його обов’язки;
 • допомагає Мерові виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки.Мера.

 

Стаття 6. 

Повноваження членів Ради лідерів.

 1. Керують роботою комісій.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:
  • контакти з органами місцевого самоврядування;
  • організовують змістовний відпочинок учнів в позаурочний час, залучають їх до проведення вечорів відпочинку, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей з цікавими людьми, оглядів-конкурсів, концертів, участь у загальношкільних конкурсах тощо.
 3. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах  Ради лідерів.
 4. Представляють своїм класам звіти роботи  Ради лідерів. 

 

Розділ ІІІ.
  

Стаття 1.
 

Комісія “знання”

 • організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;
 • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і товлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;
 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);
 • члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах.

 

Стаття 2. 

Комісія дозвілля

 • створює ініціативні групи з проведення тієї чи іншої творчої справи протягом проведення певного місячника;
 • організовує оформлення школи та класних кімнат;
 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
 • залучає учнів до проведення шкільних вечорів відпочинку,КВК,зустрічей з цікавими людьми,оглядів-конкурсів,фестивалів,концертів,походів та екскурсій;
 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності. 

Стаття 3. 

Комісія здоров’я

Робота цієї комісії полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Координатор комісії повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени сектору повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

   

Стаття 4. 

Комісія порядок

 • надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;
 • здійснює контроль за зовнішнім виглядом учнів, наявністю шкільної форми, відвідування уроків, дисципліною на уроках та перервах, чергуванням учнів по класах та школі;
 • контролює санітарний стан у школі, класах, дотримування гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;
 • здійснює санітарно-освітню роботу серед учнів, проводить бесіди;
 • організовує та контролює проведення трудових десантів та суботників у школі та на пришкільній території.

 

Розділ ІV.
Вибори. 

Стаття 1.
 

Положення про вибори Мера. 

 1. Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом само висування.
 2. Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 3-х класів школи.
 3. Мер обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи.
 4. Мер обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.
 5. Мер обирається терміном не більше ніж на два роки.
 6. Право бути обраним має кожен учень 7-11 класів школи.
 7. Мер приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів. 

Стаття 2.
  

Права та обов’язки Мера.

 1. Мер є гарантом прав учнів, визначених законами.
 2. Мер призначає координаторів комісій , а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу комісій і мерів класів.
 3. Мер видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.
 4. Мер співпрацює з дирекцією згідно статуту.
 5. Мер може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.
 6. Мер поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

 

Стаття 3.
  

Положення про Раду лідерів. 

 1. Рада лідерів – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.
 2. Обраним до ради може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.
 3. Рада лідерів школи створюється з координаторів секторів учнівського самоврядування та мерів класних колективів 5-11-х класів, які обираються на загальних класних зборах з числа учнів-лідерів класу. Головою Рада лідерів є Мер школи. З числа членів Рада лідерів обираються секретар, який веде протоколи її засідань, організовує контроль за виконанням рішень Ради лідерів. Керівним центром Ради лідерів є Мер та координатори комісій учнівського самоврядування.
 4. Засідання Ради лідерів проводяться кожного четверга на 6 уроці.
 5. Рада лідерів вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо).
 6. Рада лідерів організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
 7. Мер класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
 8. Мера обирає класний колектив або призначає класний керівник.
 9. Мер класу звітується перед Мером школи, класним керівником, адміністрацією школи.
 10. Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.
 11. Статут затверджується Мером учнівського самоврядування та директором школи.

 

прийнято радою учнівського самоврядування «Шкільна мерія».