Миташоп Тетяна Сергіївна

Місце роботи :  Світловодська СЗШ І-ІІІ ступенів №7 світловодської міської ради

Посада : Вчитель історії , правознавства, курсу Людина і світ

Освіта : закінчила Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара у 2005 році

Спеціальність за дипломом : Історик, викладач історії та суспільствознавства

Кваліфікаційна категорія :  спеціаліст ІІ категорії

Стаж роботи: 15 років

Курсова перепідготовка :  курси КОІППО ім.В.Сухомлинського в 2017 році

Науково-методична проблема : Формування демократичних, громадянських та патрітичних цінностей на уроках історії та правознавства.

Нагороди : Грамота управління освіти виконавчого комітету Світловодської міської ради від 20 травня 2013 року

Публікації : науково-методичний журнал “ Історія та правознавствою Позакласна робота” №9(9) вересень 2014р. Позакласний захід зі всесвітньої історії “ Острів скарбів ”. 9 клас

Самоосвіта:  - робота над науково-методичною проблемою

                        -участь у колективних і групових формах роботи

                        -вивчення досвіду колег

Педагогічне кредо : латинське прислів’я : «Для життя вчимося, не для школи».

Інноваційні форми роботи та технології :

      У своїй практичній діяльності, як вчитель історії використовую такі інноваційні форми роботи та технології: Технологію проблемного навчання, що дозволяє формувати вміння в учителя й учня виділяти й обирати найбільш цікаві й практично значущі теми для проектів. Переконалася, що це дозволяє учням оволодіти значним арсеналом методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір та обробка даних, висування гіпотез та методів їх вирішення тощо). Учні набувають комунікативної компетентності (вміння організовувати й вести дискусії, вислухувати інші точки зору, генерувати ідеї тощо). Технологію розвивального навчання, метою якої є формування в дитини здібностей з самовдосконалення, формування активного, самостійного творчого мислення, а значить - самостійного навчання. В процесі розвивального навчання дитина не тільки отримує нову інформацію, а і осмислює її. Найбільш ефективними методами вважаю: проблемні, дослідницькі, тобто такі, що сприяють розвитку творчого, критичного мислення та уяви, здоров’язберігаючі. Інформаційно-комунікаційні технології можна віднести до технологічних засобів, і вони спрямовані на підготовку особистості інформаційного суспільства, формування вмінь працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей, формування дослідницьких умінь та вмінь вибору оптимальних рішень, забезпечення великим обсягом якісної інформації. Технологія розвитку критичного мислення дозволяє створювати на уроці ситуацію осмислення навчального матеріалу. Матеріалом для такої ситуації, як правило, обираємо з учнями навчальні тексти, параграфи підручників, уривки наукових статей, художні твори, відео-фільми тощо. Застосовуючи проектні технології орієнтуюся на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну або групову. Проектне навчання має особистісно-орієнтований характер та передбачає розв'язання учнем або групою учнів певної проблеми, яка вимагає, з одного боку, використання різних засобів та методів навчання, з іншого - інтегрування знань та умінь із різних галузей як інтелектуальної, так і практичної діяльності. Інтерактивне навчання - це навчання діалогу, під час якого намагаюся досягнути максимальної взаємодії усіх учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв'язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.

Автопортрет :

      На уроках історії навчаю дітей усім серцем прислухатися до голосу далеких і близьких подій. Разом із своїми учнями намагаюся зазирнути за завісу часу, побачити, почути й зрозуміти людей і події минулого, допомогти учням адаптуватися у сучасності, виховувати їх справжніми громадянами України, сформувати у них національну свідомість. На уроках намагаюся досягнути взаєморозуміння між учнями і мною. Навчання, на мою думку, має бути простим, легким, доступним. Залучаю до роботи навіть найбайдужішого учня. З цією метою впроваджую  нові технології, експериментую. На уроках учні пов’язують минуле із сучасним, стають учасниками різних подій, намагаються вирішити проблемні ситуації, аналізують документи. Удосконаленню нема меж, тому постійно удосконалюю свій багаж знань, творчо підходжу до викладання предмета. Стараюся бути прикладом і для учнів, і для учителів школи. Розумію, що повинна допомагати вихованцям пройти успішну адаптацію у суспільстві, тому й використовує освітні інновації у своїй роботі, спонукаючи дітей до пошуково-дослідницької праці, зрештою, і сама перебуваю у постійному пошуку нового та оригінального. Працюю над удосконаленням свого рівня володіння теоретичним матеріалом та методикою викладання історії. У позаурочний час мої вихованці беруть активну участь у конкурсах, олімпіадах, екскурсіях, подіях з ушанування визначних пам’ятних дат, не залишаються байдужими до історичної правди. У викладанні керуюся принципами відповідальності, вимогливості, тактовності, інтелігентності, удосконалюю володіння педагогічними методами та формами навчально-виховного процесу. Сьогоднішні учні – майбутнє України. Усю свою творчу працю спрямовую на розбудову незалежної України.

Світ моїх захоплень :

Люблю різноманітні куточки нашої планети, хоча подорожую здебільшого інтерактивно .  Люблю зоряне небо в його величній та неосяжній красі . Люблю фотографувати.